Realizace staveb

Technický dozor investora (TDI)

Soukromí investoři často pojem TDI neznají či se jim může zdát, že zajištění dozoru na své stavbě je zbytečné a zvyšují se tak investiční náklady. Bývají si jisti, že si vše sami ohlídají. V případě, že investor má zkušenosti z oboru a čas řádně náklady na stavbu hlídat, může tomu tak být. Avšak pro investora, který nemá žádnou nebo pouze minimální zkušenost s výstavbou, je technický dozor obrovskou výhodou.

Náplní práce TDI je zejména soubor činností vedoucí k usměrňování nákladů stavby a dohled nad kvalitou prováděných prací. Jedná se především o kontrolu prací na těch částech stavby, které budou následně trvale zakryty jinými konstrukcemi. Pokud se rozhodnete TDI najmout, můžete si být jisti, že stavba bude prováděna dle PD, v odpovídající kvalitě a za přiměřené náklady. Takto vynaložit peníze se Vám zcela jistě během celé výstavby vyplatí.

Projektová činnost